Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset - Valtioneuvosto 7.9.2016

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset - Valtioneuvosto 7.9.2016

"Uudet Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (2016) valmisteltiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä asettaman ja koordinoiman Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) –ohjausryhmän työtä. TEHYLI –ohjausryhmä kommentoi ja hyväksyi tehtävään erikseen kutsutun monitieteisen kansallisen asiantuntijaryhmän kokoamat suositukset. "


Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Lue koko juttu osoitteessa:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75405


Kommentit